Varpning på Björke vävstuga

Redan i mellandagarna började vi varpa ute på Björke gård. I väntan på flytt av maskinparken passar vi på att bekanta oss med maskinerna i befintliga lokaler.

Flytten av hela maskinparken måste vänta tills lokalerna i Söderköping är iordningsställda. Dessutom har vi en hel del att lära. Ylwa och Britta, som har grundat, byggt upp och drivit verksamheten i över fyrtio år delar generöst med sig av sin kunskap. På samma gång får vi några varpar att börja väva med när vi har landat i Söderköping längre fram i vår. Som de handvävare vi har varit känner vi bara: WOW! Det här är varpning deluxe!

Maja & Helena