Om Björke väveri

Vävstugan startades 1981 av Britta Eriksson och Ylwa Källgren och de vävde då för hand. Under åren har verksamheten utvecklats och vävningen sker idag med tio mekaniska vävstolar.

2023 lämnas skytteln över till Maja Magnuson Wiklund och Helena Höglund och väveriet flyttas från Björke gård till Söderköping. Mönsterskatten följer med och produktionen fortsätter med Björke vävstugas egen design. Mönster och kvaliteter är framtagna med hjärta och själ och varje duk har ett speciellt namn – ibland med en bakomliggande historia…